Hướng dẫn mua hàng


Đơn đặt hàng tại website KOY sẽ được thực hiện trong các bước sau:

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm

Bước 2: Bỏ vào giỏ hàng

Bước 3: Đăng nhập ID thành viên hoặc quý khách có thể đặt hàng mà không cần đăng ký thành viên.

Bước 4: Lập đơn đặt hàng

Bước 5: Lựa chọn phương thức thanh toán

Bước 6: Màn hình đặt hàng thành công (số đặt hàng)

Trong trường hợp đặt hàng không phải là thành viên, vui lòng ghi chú số đặt hàng và số chấp thuận (khi thanh toán thẻ) ở bước 6

Tuy nhiên, trường hợp là thành viên thì sẽ được lưu tự động, vì vậy nên không cần quản lý riêng.